PSPDDD

UWAGA! Niebezpieczne preparaty biobójcze

UWAGA! Niebezpieczne preparaty biobójcze
UWAGA! Niebezpieczne preparaty biobójcze

UWAGA! 

Koleżanki i Koledzy.

Problem pojawiania się niebezpiecznych preparatów biobójczych na rynku z niewiadomych źródeł i nabywanych bez uprawnień, staje się poważny.

Temat jest w sferze zainteresowania urzędów państwowych różnych szczebli oraz organów ścigania.

Naszym zdaniem, nie należy angażować się w przedmiotowy temat.

Będziemy informować Państwa o dalszym biegu sprawy.

 

Za Zarząd
Prezes Zygmunt Jeszka