PSPDDD

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Koleżanki i Koledzy,

W związku z pytaniami dotyczącymi BDO, załączam komunikat Naszej specjalistki w przedmiotowym temacie, Pani Joanny Tereszkiewicz.

Ponadto niebawem przedstawimy (w imieniu Zarządu, Zespołu Rzeczoznawców, J.Tereszkiewicz oraz prawników) naszą interpretację stosowania kodów odpadów.

W poniedziałek kolejne komunikaty…

Bądźmy razem, życzę zdrowia
Zygmunt Jeszka


KOMUNIKAT

Termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok (do 15 marca 2020) został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z art. 237 ea ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150). Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm.), podmioty sporządzają zestawienia, wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (www.bdo.mos.gov.pl).

W załączeniu przykład karty przekazania odpadu do wypełnienia w systemie informatycznym oraz przykład potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadu w systemie BDO.

Z poważaniem
Joanna Tereszkiewicz