PSPDDD

Informacja nt. współpracy z organami decyzyjnymi

Informacja nt. współpracy z organami decyzyjnymi
Informacja nt. współpracy z organami decyzyjnymi

Koleżanki i Koledzy,

W dniu dzisiejszym ponownie wysłałem do wszystkich organów decyzyjnych (Ministerstwa i Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne) pismo – deklarację o gotowości do współpracy.

Jednocześnie prosiłem o kilka informacji:

  • co w przypadku ograniczenia ruchu między miejscowościami,
  • o  zaopatrzeniu w środki dezynfekcyjne,
  • o procedurach i instrukcjach w ogniskach koronawirusa.

W chwili otrzymania jakichkolwiek informacji – wytycznych niezwłocznie Państwu je przekażę.

P.S. Poniższy komunikat – ostrzeżenie rozesłałem do wszystkich telewizji, Ministerstw oraz Wojewódzkich Inspektoratów Sanitarnych.

 

Po południu kolejne komunikaty.

 

Życzę zdrowia
Zygmunt Jeszka