You Tube
Facebook
PSPDDD

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Koleżanki i Koledzy!

Nadal niektórzy mają wątpliwości w temacie BDO. Wywiązać się z obowiązków nałożonych prawem jednak musimy.

W firmach odbierających odpady podejście do tego tematu jest różne. Trzeba „dogadywać” zawsze indywidualnie i tak wskazywać kod by właściwie dla obu stron temat załatwić.

Poniżej informacja od Pani Joanny Tereszkiewicz – absolwentki ochrony środowiska UMK w Toruniu. Specjalisty w zakresie ochrony i   kształtowania środowisk lądowych oraz specjalisty ds. bhp. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 Z szacunkiem
Prezes PSPDDD
Zygmunt Jeszka

 

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów. Ewidencję odpadów (przy pomocy kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów) należy prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów.

Operacje w systemie informatyczny BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) powinny być prowadzone na bieżąco. Dokumenty ewidencyjne sporządzane są za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy i nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca prowadzenia działalności prowadzi się odrębnie.

System BDO w karcie przekazania odpadów obliguje przedsiębiorcę przekazującego odpady do wskazania kodu przekazywanych odpadów oraz ich masy. Karta przekazania odpadów zawiera również informacje o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu i dostarczenia odpadów do następnego posiadacza oraz o numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów. Praktycznie przed wystawieniem karty przekazania odpadu należy upewnić się czy następny posiadacz odpadów, któremu chcemy przekazać nasze odpady (konkretny kod odpadu) może je przyjąć tzn. czy posiada np. stosowną decyzje na gospodarowanie takim odpadem.

Joanna Tereszkiewicz