You Tube
Facebook
PSPDDD

Czasowe obniżenie stawki podatku od towarów i usług

Czasowe obniżenie stawki podatku od towarów i usług
Czasowe obniżenie stawki podatku od towarów i usług

Koleżanki i Koledzy,

Pilne – proszę zapoznać się.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia. 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

 Rozdział 5. Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej

  • § 10 pkt. 1, (podpunkt 6) oraz pkt. 2

 

Jeszcze raz proszę o zapoznanie się.

Zygmunt Jeszka