PSPDDD

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, 29-30.10.2018 r.

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, 29-30.10.2018 r.
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, 29-30.10.2018 r.

W dniach 29-30 października 2018 r. w Hotelu CDR w Poznaniu PSPDDiD zorganizowało szkolenie podstawowe, a w dniu 30 października 2018 r. szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Uczestnicy obu szkoleń pomyślnie zdali egzaminy zaliczeniowe i otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte uprawnienia. Warto przypomnieć, że uprawnienia te zachowują ważność przez okres 5 lat od daty uzyskania.

Uczestnikom obu szkoleń serdecznie gratulujemy.