You Tube
Facebook
PSPDDD

Walne Zebranie Członków PSPDDD 2021

Walne Zebranie Członków PSPDDD 2021
Walne Zebranie Członków PSPDDD 2021

Koleżanki i Koledzy!

 

Kiedy w marcu 2020 roku ogłoszono pandemie nikt nie przypuszczał, że za rok będziemy jeszcze w trudniejszej sytuacji. Nie można było w maju ubiegłego roku zwołać Zebrania Walnego, ani zorganizować ConexPestu.

Stosując się do stanu prawnego decyzją Zarządu PSPDDD przełożono Walne i wybory na kolejną kadencję o rok. Teraz jesteśmy zobligowani przeprowadzić wybory. Niestety musimy zrobić to zdalnie – ustalono dzień 24 maja 2021 roku.

Za kilka dni otrzymacie Państwo materiały (tradycyjną pocztą) na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, a wraz z nimi wszelkie instrukcje techniczne o uczestnictwie w wydarzeniu sposobie głosowanie i dyskusji, oraz propozycję koniecznych zmian Statutu PSPDDD.

Po zapoznaniu się z materiałami będziemy prosić Państwa o wcześniejsze wypowiadanie się na temat przeszłości i przyszłości Naszych spraw oraz sugestie, propozycje dotyczące wyborów nowego Zarządu.

Takiej sytuacji, takich warunków nie przewidziano w żadnych procedurach czy instrukcjach. Będziemy prosić, aby zastosować się do wszystkich terminów np. zgłoszenie, rejestracja itp.

Nad prawnym aspektem planowanego przedsięwzięcia czuwają zdalnie prawnicy, którzy w realu będą nadzorować przebieg zebrania.

Wcześniejsze głosy od Państwa pozwolą na sprawniejsze prowadzenie i przebieg Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji dnia 24 maja br.

 

Już dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa.

 

Za Zarząd
Z szacunkiem

Zygmunt Jeszka
Prezes PSPDDD