You Tube
Facebook
PSPDDD

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO. Przypomnienie.

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO. Przypomnienie.
Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO. Przypomnienie.

Szanowni Członkowie,

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

Termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r. został przesunięty do 31 października 2020 r.

https://bdo.mos.gov.pl/news/zmiana-terminow-sprawozdawczosci-w-systemie-bdo/