You Tube
Facebook
PSPDDD

Zobowiązanie do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego | Komunikat PSPDDD

Zobowiązanie do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego | Komunikat PSPDDD
Zobowiązanie do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego | Komunikat PSPDDD

Dzień Dobry,

Koleżanki i Koledzy!

Staramy się śledzić zmiany prawa dotyczące naszej branży DDD. Aktualnie ważny dla firm jest nowy przepis dotyczący ochrony zdrowia pracowników. O przedstawienie tematu poprosiłem „Naszą” Panią od BHP i Ochrony Środowiska mgr Joannę Tereszkiewicz.

Z szacunkiem
Prezes PSPDDD
Zygmunt Jeszka

___________________________________________________________________

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. (wejście w życie rozporządzenia: 29 grudnia 2020 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki pracodawcy zostali zobowiązani do aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, sporządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

a) w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

b) w pozostałym zakresie – do dnia 20 listopada 2021 r.;

 

Z poważaniem

Joanna Tereszkiewicz