Prezentacja...

Koleżanki i Koledzy,

W miesiącu kwietniu br. zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Członków zatrudniliśmy  nowego  pracownika Panią mgr Katarzynę Wrocławską (uczestnicy Zjazdu Delegatów już Panią poznali).
Posiada wykształcenie prawnicze i kilkuletni staż pracy, co w ocenie członków Zarządu umożliwi realizację nowych kierunków działania Stowarzyszenia.

Jednocześnie informuję, że siedziba Polskiego Stowarzyszenia Pracowników  Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji od 1 maja 2016 r. mieści się w gmachu Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 , 00-324 Warszawa.
Pani Katarzyna Wrocławska jako Dyrektor Biura reprezentując Zarząd czeka na maile pod adresem biuro@deratyzacja.com.pl , w każdej sprawie nie tylko od naszych członków.

                                Łączę wyrazy szacunku
                                Zygmunt Jeszka
                                Prezes Zarządu PSPDDD