Informacja od Członka Wspierającego

Firma Bayer informuje że dostępny w Polsce preparat AquaPy otrzymał certyfikat HACCP International . Zgodnie z certyfikatem AquaPy 6477402 stanowi certyfikowaną substancję służącą do zwalczania szkodników, nadającą się do użytku w obiektach związanych z  produkcją i obrotem żywnością oraz napojami objętych programem bezpieczeństwa żywności  opartym na procedurze analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

HACCP International zaświadcza, że niniejsze produkty służące zwalczaniu szkodników są zdatne do użytku w ramach programu zwalczania szkodników zgodnego z procedurą HACCP. Tego rodzaju produkty muszą być stosowane:

  1. Przez wykwalifikowanego pracownika ds. zwalczania szkodników
  2. Zgodnie z podrozdziałem programu HACCP dotyczącym zwalczania szkodników
  3. Zgodnie z zaleceniami producenta

Preparat jest dostępny  w firmach Themar i BestPest.