Deklaracja członkowska

Szanowni Państwo,
poniżej do pobrania formularz deklaracji członkowskiej. Wypełnioną i podpisaną należy przekazać szefowi Koła Terenowego odpowiedniego do Państwa miejsca zamieszkania (http://pspddd.pl/kola-terenowe/).