Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
PSPDDD