Władze PSPDDD

Członkowie Zarządu
Prezes: Zygmunt Jeszka
Wiceprezes: Marek Zielecki
Skarbnik: Maciej Thiel
Sekretarz: Andżelika Francuz
Członek Prezydium: Piotr Klawiter
Członek Prezydium: Filip Kikulski
Członek Prezydium: Paweł Modrzeski

Sąd Koleżeński
Ryszard Pietrzykowski
Jan Jeszka
Roman Piernikarczyk

Komisja Rewizyjna
Piotr Topór
Dariusz Gurdak
Tomasz Karaś