Redakcja / Kontakt

Zespół redakcyjny

dr inż. Paweł Olejarski – redaktor naczelny
dr hab. Tadeusz Bakuła,
dr Jacek Doniec,
mgr Wiktor Protas,
mgr inż. Adam Puściński

Rada Programowa

prof. dr hab. Jarosław Buszko,
prof. dr hab. Krzysztof Solarz,
prof. dr hab. Piotr Tryjanowski,
dr hab. Tadeusz Bakuła,
dr inż. Marcin Kadej

Kontakt do Redakcji

ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
tel./fax 22 633-60-23
e-mail: biuletyn@pspddd.pl