PSPDDD

Składka członkowska za 2019 r.

Składka członkowska za 2019 r.
Składka członkowska za 2019 r.

Składkę członkowską za 2019 r. należny opłacić do końca kwietnia br.
Wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
W tytule wpłaty koniecznie należy wpisać Składka członkowska za 2019 r., imię i nazwisko Członka PSPDDiD.
Więcej w zakładce http://pspddd.pl/poznaj-nas/