Szkolenia

Konferencja "Aktualne problemy branży DDD"
7.12.2018 r.
Spała
430,50 zł
61,50 zł *

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
zaprasza w dniu 7 grudnia 2018 r.
na
konferencję

AKTUALNE PROBLEMY BRANŻY DDD

Konferencja odbędzie się w sali audiowizualnej w internacie Olimpijczyk,
w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale,
Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6

Koszt udziału dla jednej osoby:
350 zł +23% VAT (430,50 zł brutto)
50 zł + 23% VAT (61,50 zł brutto, dla członków Stowarzyszenia)

Konferencja kierowana jest do Członków PSPDDiD oraz wszystkich zainteresowanych aktualną problematyką branży DDD.
Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu należy zeskanować i przesłać na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Wpłatę za udział w konferencji należy przelać do 28 listopada br. na konto:
Santander Bank Polska 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494

PROGRAM KONFERENCJI

Godzina Wykładowca Temat
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-11.30 lek. wet. Grzegorz Wegiera Dezynfekcja w przypadku chorób zwalczanych z urzędu
Postępowanie ze zwłokami gryzoni pozyskanymi z tytułu deratyzacji
Podczas wykładu zostanie omówiona procedura, którą w myśl obowiązujących przepisów, powinna wdrożyć każda firma świadcząca usługi DDD.
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 mgr Paweł T. Dolata Aspekty prawne zabiegów DDD wobec chronionych prawnie i łownych ptaków oraz ssaków
13.15-13.30 Przerwa kawowa
13.30-15.00 dr hab. inż. Justyna Górna, prof. nadzw. UE

Dobre praktyki w zakresie ochrony przed szkodnikami w aspekcie wymagań międzynarodowych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Podczas wykładu zostaną omówione:
– wymagania standardów takich jak BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials, FSSC 22000, IFS, Standard Tesco w obszarze ochrony przed szkodnikami,
– dobre praktyki postępowania w zakresie ochrony przed szkodnikami w aspekcie spełnienia wymagań standardów,
– najczęściej stwierdzane niezgodności podczas auditów w obszarze ochrony przed szkodnikami,
– ścieżka auditu spełnienia wymagań ww. standardów w obszarze ochrony przed szkodnikami.

15.00-15.10 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

Nocleg należy rezerwować we własnym zakresie. Kto chciałby skorzystać z noclegu w Pensjonacie Karczma Spalska informujemy, że dla uczestników konferencji na hasło „Konferencja” przewidziana jest zniżka.
Kontakt z pensjonatem: tel. 44 710 05 33, e-mail karczma@karczmaspalska.pl

Organizatorzy zapraszają wszystkich Członków PSPDDiD biorących udział w konferencji na spotkanie przedświąteczne, które odbędzie się w przeddzień, 6 grudnia br. o godz. 18.30 w Karczmie Spalskiej, ul. Hubala 2, Spała.
Potwierdzenie udziału należy zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym.

Informacje o wykładowcach

Grzegorz Wegiera ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii. Specjalizuje się w epizootiologii i administracji weterynaryjnej oraz prewencji weterynaryjnej i higienie pasz. Aktualnie jest Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Wcześniej był między innymi: wojewódzkim inspektorem weterynaryjnym ds. pasz i utylizacji, starszym inspektorem weterynaryjnym ds. pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych, wojewódzkim inspektorem weterynaryjnym ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi, inspektorem ds. nadzoru nad środkami żywienia zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Pracował także w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krotoszynie jako inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz w Kaźmierzu jako kierownik punktu weterynaryjnego na terenie PR Poleka. Prowadził również prywatną praktykę weterynaryjną.

Paweł T. Dolata ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia jest magistrem prawa. Aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Jest znanym i cenionym ekspertem przyrodniczym i ekspertem ornitologiem, między innymi IUCN Species Survival Commission (Komisji Przetrwania Gatunków Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), czy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. Autor lub współautor blisko 100 publikacji o tematyce przyrodniczej, w tym naukowych i popularno-naukowych. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Był i jest członkiem wielu towarzystw, w tym Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Współzałożyciel Polskiej Grupy Badania Łabędzi i Grupy Badawczej Bociana Białego, Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, czy Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Koordynator wielu programów badawczych dotyczących m.in. bociana białego i czarnego. Autor licznych ekspertyz i inwentaryzacji gatunków objętych ochroną prawną (ornitologicznych i chiropterologicznych) w projektach termomodernizacji budynków. Autor kilkunastu ekspertyz przyrodniczych planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Wielkopolski. Organizator cyklu zajęć przyrodniczych dla szkół i społeczności lokalnej.

Justyna Górna jest absolwentką Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Obecnie dr. hab. inż. nauk ekonomicznych i prof. nadzw. UE. Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi firmę JG CONSULTING. Jest między innymi: auditorem wiodącym w zakresie wymagań norm ISO 9001 i ISO 22000, ekspertem z zakresu bezpieczeństwa żywności w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. oraz członkiem Komitetu Technicznego nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest rzeczoznawcą MEN licznych programów nauczania dla zawodów ekonomicznych i opiniodawcą wielu podręczników. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące m.in. Systemu HACCP, zarządzania, audytowania według wymagań ISO, a także bezpieczeństwa żywności. Była i jest konsultantem oraz trenerem m.in. ds. wdrażania: systemu HACCP, IFS, BRC, Systemu Zarzadzania Jakością, Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Żywności, standardu GMP + B2, standardu BRC/IOP, wymagań normy ISO, systemu zarządzania BHP. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu wdrażania systemów jakości.

Pokaż opis

* Cena tylko dla członków PSPDDD