Szkolenia i konferencje

Wymagania standardu BRC Food ver. 8 oraz BRC Packaging and Packaging Materials ver. 6 z obszaru ochrony przed szkodnikami, 20.09.2019 r.
20.09.2019 r.
Poznań
450zł
260zł *

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

zaprasza w dniu 20 września 2019 r.

na szkolenie:

WYMAGANIA STANDARDU BRC FOOD VER. 8 ORAZ BRC PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS VER. 6
Z OBSZARU OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Topaz, ul. Przemysłowa 34 A, Poznań

Koszt szkolenia:

365,85 zł +23% VAT (450 zł brutto)
211,38 zł + 23% VAT (260 zł brutto, tylko dla członków Stowarzyszenia)

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego (dla każdej zgłaszanej osoby musi być wypełniony i osobiście podpisany oddzielny formularz), który po wypełnieniu należy zeskanować i przesłać na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Wpłaty za udział w szkoleniu należy przelewać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494

Szkolenie obejmuje 5 godz. lekcyjnych, w tym 2 godz. wykładów i 3 godz. zajęć praktycznych dotyczących:

  • wymagań standardów BRC Global Standard Food Safety ver. 8, 2018 oraz BRC Packaging and Packaging Materials ver. 6, 2019 w obszarze ochrony przed szkodnikami,
  • dobrych praktyk postępowania w zakresie ochrony przed szkodnikami w aspekcie spełnienia wymagań standardów,
  • projektowania zawartości Księgi DDD,
  • określania zasad nadzoru nad dokumentem,
  • najczęściej stwierdzanych niezgodności podczas audytów w obszarze ochrony przed szkodnikami,
  • rozwiązywania scenek audytowych – proponowania działań korygujących.

Wykłady i zajęcia praktyczne poprowadzi dr hab. inż. Justyna Górna, prof. nadzw. UE.

Justyna Górna jest absolwentką Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Obecnie dr. hab. inż. nauk ekonomicznych i prof. nadzw. UEP. Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi firmę JG CONSULTING. Jest między innymi: audytorem wiodącym w zakresie wymagań norm ISO 9001 i ISO 22000, ekspertem z zakresu bezpieczeństwa żywności w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. oraz członkiem Komitetu Technicznego nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest rzeczoznawcą MEN licznych programów nauczania dla zawodów ekonomicznych i opiniodawcą wielu podręczników. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące m.in. Systemu HACCP, zarządzania, audytowania według wymagań ISO, a także bezpieczeństwa żywności. Była i jest konsultantem oraz trenerem m.in. ds. wdrażania: systemu HACCP, IFS, BRC, Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, standardu GMP + B2, standardu BRC/IOP, wymagań normy ISO, systemu zarządzania BHP. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu wdrażania systemów jakości.

Pokaż opis

*Cena tylko dla członków PSPDDD