Szkolenia i konferencje

Szkolenie – uprawniające do eksploatacji Urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
Toruń
zł *

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
planuje szkolenie uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

GRUPA I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV.

 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących uzyskać lub przedłużyć uprawnienia.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

Tworzymy listę zainteresowanych. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Posiadanie uprawnień wskazane jest przy wykonywaniu takich czynności jak np. otwieranie skrzynek elektrycznych, wymiana świetlówki.

Organizacja szkolenia będzie uzależniona od liczby zgłoszonych osób. 

Pokaż opis

*Cena tylko dla członków PSPDDD