Szkolenia i konferencje

WYMAGANIA NOWEGO WYDANIA NORMY IFS VER. 7 oraz STANDARDU BRC FOOD, BRC PACKAGING MATERIALS, BRC CP, ISO 22000, FSSC 22000, GMP+
22-04-2021
ON-LINE
492 zł
307,5 zł *

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

zaprasza w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek)
godz. 10

na szkolenie ON-LINE:

 WYMAGANIA NOWEGO WYDANIA NORMY IFS VER. 7 oraz STANDARDU BRC FOOD, BRC PACKAGING MATERIALS, BRC CP, ISO 22000, FSSC 22000, GMP+
Z OBSZARU OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

Koszt szkolenia:

400 zł +23% VAT (492 zł brutto)

250 zł + 23% VAT (307,50 zł brutto, tylko dla członków Stowarzyszenia)

Liczba miejsc ograniczona

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego (dla każdej zgłaszanej osoby musi być wypełniony i osobiście podpisany oddzielny formularz), który po wypełnieniu należy zeskanować i przesłać na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Wpłaty za udział w szkoleniu należy przelewać na konto:
Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
Tytuł przelewu: Szkolenie on-line IFS + Imię i Nazwisko uczestnika

Szkolenie obejmuje 3 godz. lekcyjne i będzie prowadzone w formie warsztatów – realizowane będą praktyczne zadania.

Tematyka szkolenia:

  • Wymagania nowego wydania normy IFS wyd. 7.
  • Wymagania pozostałych standardów: BRC Food, BRC Packaging Materials, BRC CP, ISO 22000, FSSC 22000, GMP+.
  • Tworzenie wzorcowego układu dokumentacji DDD.
  • Tworzenie procedury „matki” – Nadzoru nad dokumentacją DDD.
  • Tworzenie opisu oceny skuteczności profilaktyki DDD na podstawie analizy trendów.

 

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Justyna Górna, prof. nadzw. UE.

Justyna Górna jest absolwentką Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Obecnie dr. hab. inż. nauk ekonomicznych i prof. nadzw. UEP. Jest wykładowcą akademickim. Prowadzi firmę JG CONSULTING. Jest między innymi: audytorem wiodącym w zakresie wymagań norm ISO 9001 i ISO 22000, ekspertem z zakresu bezpieczeństwa żywności w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. oraz członkiem Komitetu Technicznego nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest rzeczoznawcą MEN licznych programów nauczania dla zawodów ekonomicznych i opiniodawcą wielu podręczników. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące m.in. Systemu HACCP, zarządzania, audytowania według wymagań ISO, a także bezpieczeństwa żywności. Była i jest konsultantem oraz trenerem m.in. ds. wdrażania: systemu HACCP, IFS, BRC, Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, standardu GMP + B2, standardu BRC/IOP, wymagań normy ISO, systemu zarządzania BHP. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu wdrażania systemów jakości.

Pokaż opis

*Cena tylko dla członków PSPDDD


Przedłużenie terminu ważności uprawnień do nabywania i stosowania środków ochrony roślin | Szkolenie Fumigacja
zł *

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

 

W trosce o zdrowie kursantów i wykładowców Zarząd PSPDDD zawiesza organizację szkoleń.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych szkoleniami WIORiN o przedłużeniu terminu ważności uprawnień do nabywania i stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 ( Dz.U. Poz. 695) wszyscy koledzy, którzy utracili ważność uprawnień, z terminem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, mogą nabywać i stosować środki ochrony roślin  w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (art. 15zzzzy ust. 2  o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 ( Dz.U. Poz. 695)).

Komisja szkoleniowa zobowiązuje się do niezwłocznej organizacji szkoleń po unormowaniu się sytuacji epidemicznej w kraju.

 

Zarząd PSPDDD

Pokaż opis

*Cena tylko dla członków PSPDDD