„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Koleżanki i Koledzy!

  Nadal niektórzy mają wątpliwości w temacie BDO. Wywiązać się z obowiązków nałożonych prawem jednak musimy.

  W firmach odbierających odpady podejście do tego tematu jest różne. Trzeba „dogadywać” zawsze indywidualnie i tak wskazywać kod by właściwie dla obu stron temat załatwić.

  Poniżej informacja od Pani Joanny Tereszkiewicz – absolwentki ochrony środowiska UMK w Toruniu. Specjalisty w zakresie ochrony i   kształtowania środowisk lądowych oraz specjalisty ds. bhp. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

   Z szacunkiem
  Prezes PSPDDD
  Zygmunt Jeszka

   

  Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

  Każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej
  i jakościowej ewidencji odpadów. Ewidencję odpadów (przy pomocy kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów) należy prowadzić zgodnie z katalogiem odpadów.

  Operacje w systemie informatyczny BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) powinny być prowadzone na bieżąco. Dokumenty ewidencyjne sporządzane są za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy i nie wymagają opatrzenia ich podpisem. Kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów oraz miejsca prowadzenia działalności prowadzi się odrębnie.

  System BDO w karcie przekazania odpadów obliguje przedsiębiorcę przekazującego odpady do wskazania kodu przekazywanych odpadów oraz ich masy. Karta przekazania odpadów zawiera również informacje o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu i dostarczenia odpadów do następnego posiadacza oraz o numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów. Praktycznie przed wystawieniem karty przekazania odpadu należy upewnić się czy następny posiadacz odpadów, któremu chcemy przekazać nasze odpady (konkretny kod odpadu) może je przyjąć tzn. czy posiada np. stosowną decyzje na gospodarowanie takim odpadem.

  Joanna Tereszkiewicz