„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

    PSPDDD

    Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

    Adres

    ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

    Telefon / Fax

    22 633 60 23

    Email

    biuro@deratyzacja.com.pl

    Facebook

    Polub nas na facebooku

    YouTube

    Subskrybuj nasz kanał na YouTube


    Szanowni Członkowie,

    Na prośbę Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa poniżej przedstawiamy informację dotyczącą preparatu biobójczego Photoxin 56 GE oraz Degesch Plates/Stripes.

     

     

    W związku z koniecznością wprowadzenia zmian wytycznych wystawiania świadectw fitosanitarnych dla drewna przeznaczonego na eksport, gdy w świadectwie wymagane jest poświadczenie zabiegu fumigacji, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwo uprzejmie informuje, co następuje.

    W ostatnim czasie GIORiN otrzymał plik notyfikacji dla drewna eksportowanego do Chin, które było poddane zabiegowi fumigacji przy użyciu preparatów Photoxin 56 GE lub Degesch Plates/Stripes. Przyczyną notyfikacji było wykrycie żywych szkodników.

    Preparaty biobójcze Photoxin 56 GE oraz Degesch Plates/Stripes w 2019 roku zostały wyjątkowo dopuszczone do stosowania przy eksporcie drewna do Chin, ze względu na zidentyfikowane w tamtym okresie okoliczności, tj. słuszny interes gospodarczy polskich podmiotów, z uwzględnieniem, że preparaty były już stosowane przy niejednoznacznej treści etykiety i deklaracji przedstawiciela producenta ww. preparatów o tym, że w innych państwach UE taki zakres stosowania jest uwzględniony i dokona korekty treści etykiety w Polsce. Brak było również na tamten moment innego środka, który mógłby być stosowany w celu dopełnienia wymagań państwa przeznaczenia towaru.

    Z bieżących informacji uzyskanych od przedstawiciela producenta ww. preparatów biobójczych wynika, że pomimo wystąpienia w 2019 roku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zapisy w etykietach nie zostały do tej pory skorygowane. jednocześnie w 2020 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie (MRiRW nr R- 22 /2020wu z dnia 05.06.2020 r.) na realizację zabiegów fumigacji pni drzew (kłód drewna) przy użyciu środka ProFume.

    Zostało przeprowadzone postępowanie rozpoznawcze i po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych informacji, w opinii GIORiN, zasadne będzie odstąpienie od możliwości stosowania ww. preparatów biobójczych przy eksporcie drewna do czasu skorygowania zapisów w etykietach. Co za tym idzie świadectwa fitosanitarne dla drewna będą mogły być wystawiane tylko po okazaniu certyfikatu fumigacji środkiem ProFume, zarejestrowanym do tego celu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozumiem, że decyzja ta wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian, dlatego przewidziany jest czas na dostosowanie się, tj. do dnia 31 sierpnia br.

    Oczywiście jeśli zapisy w dokumentach rejestracyjnych biocydów: Photoxin 56 GE oraz Degesch Plates/Strips 56GE, dotyczących skuteczności fosfiny w zwalczaniu szkodników żerujących na/w drewnie, zostaną skorygowane przez przedstawiciela producenta ww. preparatów, istnieje możliwość zmiany tej decyzji. Zwracam się z prośbą o możliwie szybkie poinformowanie wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji o wprowadzonych zmianach.