You Tube
Facebook
PSPDDD

Biologia, monitoring i zwalczanie pluskwy domowej (Cimex lectularius L.), 28.06.2019 r.

Biologia, monitoring i zwalczanie pluskwy domowej (Cimex lectularius L.), 28.06.2019 r.
Biologia, monitoring i zwalczanie pluskwy domowej (Cimex lectularius L.), 28.06.2019 r.

W dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Karowej 31 w Warszawie PSPDDiD zorganizowało szkolenie „Biologia, monitoring i zwalczanie pluskwy domowej (Cimex lectularius L.)”.
Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Niewielka sala konferencyjna z trudem mieściła uczestników zarówno członków Stowarzyszenia, jak i osoby niezrzeszone. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której wykładowcy zademonstrowali w pokoju hotelowym zabieg zwalczania pluskwy. Jak się okazuje temat jej występowania i zwalczania jest bardzo na czasie. Problem powrócił po wielu latach ze zdwojoną siłą. Tego dokuczliwego ektopasożyta można przywieźć do domu już z wielu miejsc na świecie. Przestał być łączony z biedą i może dotyczyć wszystkich, bez względu na zasobność portfela. Pluskwę można też „złapać” w środkach komunikacji zbiorowej, w kinie, teatrze itp.

Coraz trudniej pluskwę zwalczać. Źle prowadzone akcje dezynsekcyjne doprowadziły w wielu miejscach do wytworzenia się populacji odpornej na dotychczas stosowane środki chemiczne. Metoda fizyczna, w której wykorzystuje się wysoką lub niską temperaturę jest skuteczna jednak wymaga znacznych nakładów pracy, czasu i dokładności.

W najbliższym czasie planowane jest powtórzenie tego szkolenia.