Cennik

Cennik wydawania jednostkowych ekspertyz przez rzeczoznawców PSPDDiD

Do 5 roboczogodzin3.000 zł wraz z kosztami
5 do 10 roboczogodzin5.000 zł wraz z kosztami
Ponad 10 roboczogodzin 7.000 zł wraz z kosztami + 250 zł za każdą dobę hotelową.

Do ww. cen dolicza się podatek VAT w stawce 23%.