„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  O Biuletynie

  W ramach prowadzonej przez PSPDDD działalności wydawany jest kwartalnik Biuletyn PSPDDD.
  Głównymi odbiorcami Biuletynu PSPDDD są pracownicy sektora DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Kwartalnik dociera także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Instytutu Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, a także wielu instytutów naukowych i branżowych oraz wyższych uczelni.

  Aktualny nakład kwartalnika to 1000 egzemplarzy.

  Historia

  Pomysł wydawania pisma zrodził się już w początkowym okresie istnienia Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji. Ideą przewodnią twórców – założycieli było stworzenie forum umożliwiającego propagowanie wiedzy i wymianę poglądów.

  Pierwszy numer kwartalnika – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji ukazał się drukiem w maju 1995 r., zaledwie cztery miesiące po pierwszym Walnym Zebraniu.
  Pierwsze dwa numery miały raczej charakter biuletynów informacyjnych. Zarząd Stowarzyszenia powierzył kierowanie Biuletynem dr. Tadeuszowi Kolbuszewskiemu, który począwszy od numeru 3 został jego pierwszym redaktorem naczelnym. Funkcję tę sprawował do marca 2002 r., kiedy to ukazał się Biuletyn PSPDDD nr 1/2002, ostatni pod jego kierownictwem.
  Na przestrzeni wielu lat, pismo podlegało wielu przeobrażeniom. Bez przesady można powiedzieć, że stanowi ono wizytówkę Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
  Do chwili obecnej ukazało się ponad 100 wydań kwartalnika.