Historia Biuletynu

O Biuletynie

W ramach prowadzonej przez PSPDDiD działalności wydawany jest kwartalnik Biuletyn PSPDDiD.
Głównymi odbiorcami Biuletynu PSPDDiD są pracownicy sektora DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Kwartalnik dociera także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Instytutu Ochrony Środowiska i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, a także wielu instytutów naukowych i branżowych oraz wyższych uczelni.
Aktualny nakład kwartalnika to 1000 egzemplarzy.

Historia

Pomysł wydawania pisma zrodził się już w początkowym okresie istnienia Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji. Ideą przewodnią twórców – założycieli było stworzenie forum umożliwiającego propagowanie wiedzy i wymianę poglądów.
Pierwszy numer kwartalnika – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji ukazał się drukiem w maju 1995 r., zaledwie cztery miesiące po pierwszym Walnym Zebraniu.
Pierwsze dwa numery miały raczej charakter biuletynów informacyjnych. Zarząd Stowarzyszenia powierzył kierowanie Biuletynem dr. Tadeuszowi Kolbuszewskiemu, który począwszy od numeru 3 został jego pierwszym redaktorem naczelnym. Funkcję tę sprawował do marca 2002 r., kiedy to ukazał się Biuletyn PSPDDiD nr 1/2002, ostatni pod jego kierownictwem.
Na przestrzeni wielu lat, pismo podlegało wielu przeobrażeniom. Bez przesady można powiedzieć, że stanowi ono wizytówkę Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
Do chwili obecnej ukazało się 97 wydań kwartalnika.