„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji jest apolityczną, samofinansującą się organizacją zrzeszającą przedstawicieli firm prowadzących działalność w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz terenów zieleni.

  Cele PSPDDD:

  • promowanie działalności Członków Stowarzyszenia,
  • prowadzenie działalności oświatowej,
  • zdobywanie informacji o nowoczesnych technologiach,
  • podnoszenie wiedzy zawodowej Członków Stowarzyszenia, w tym o aspektach prawnych,
  • współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi,
  • podnoszenie rangi zawodowej Członków Stowarzyszenia,
  • rozwój kulturalny i fizyczny Członków Stowarzyszenia oraz integrowanie środowiska,
  • reprezentowanie branży DDD w Polsce i za granicą.

  Cele PSPDDD realizowane są poprzez:

  • organizowanie szkoleń zawodowych dla Członków Stowarzyszenia i innych zainteresowanych osób i podmiotów,
  • organizowanie seminariów, pokazów terenowych, spotkań itp.,
  • wydawanie Biuletynu PSPDDD,
  • wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
  • współdziałanie w pracach naukowo-badawczych związanych z nowymi technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży DDD,
  • współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi,
  • promowanie i wdrażanie do praktyki DDD nowych technologii i rozwiązań, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
  • przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć i imprez,
  • współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w przypadku klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz w stanie wyższej konieczności.

  Członkami PSPDDD mogą być:

  • producenci środków biobójczych, środków ochrony roślin i sprzętu DDD,
  • wykonawcy usług DDD,
  • osoby związane z branżą DDD,
  • osoby fizyczne i prawne z Polski i zagranicy, bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzoną działalność.

  Członkowie PSPDDD otrzymują:

  • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  • możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
  • zniżki w opłatach za udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i innych formach upowszechniania i szkolenia organizowanych przez PSPDDD,
  • używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem,
  • kwartalnik – Biuletyn PSPDDD,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego.
  >> Więcej informacji dotyczących członkostwa oraz opłat
  .
  .
  .