Reklama

Biuletyn PSPDDiD wydawany jest od 1995 r. i ukazuje się cztery razy w roku.

Aktualny nakład kwartalnika to 1000 egzemplarzy.

Ceny reklam
okładka 2 i 31300 zł netto
okładka 41500 zł netto
1/1 str. (pierwsza wewnętrzna)1300 zł netto
1/1 str.1000 zł netto
2/3 str.750 zł netto
1/2 str.600 zł netto
junior page500 zł netto
1/3 str.450 zł netto
1/4 str.300 zł netto
Wkładki do wydania
Artykuł sponsorowany – 1 str. A4600 zł netto, każda następna 400 zł netto
Dostępne rabaty
Członkowie wspierający25%
Reklama w czterech kolejnych wydaniach w roku, na czwartą40%
Nowości w ofercie Członków Wspierających - nieodpłatnie

W dziale „NOWOŚCI” członkowie wspierający PSPDDiD mogą nieodpłatnie zamieszczać krótkie informacje (tekst + grafika) dotyczące nowości w ofercie handlowej firmy. Przesyłany materiał nie może mieć charakteru typowej reklamy, a jedynie informacyjny.

Ilość znaków ze spacjami – 800 (około 100 wyrazów). Grafika w rozdzielczości 300 DPI.

Wymagania techniczne reklam

Wymiary:
– cała strona 210 (szer.) x 297 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony
– 2/3 strony w poziomie 210 (szer.) x 198 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej stron
– 2/3 strony w pionie 140 (szer.) x 297 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony
– 1/2 strony w poziomie 210 (szer.) x 148,5 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony
– junior page, strona w pionie 133 (szer.) x 195 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony
– 1/3 strony w poziomie 210 (szer.) x 99 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony
– 1/3 strony w pionie 70 (szer.) x 297 (wys.) + po 3 mm na spad z każdej strony

Wymagania techniczne:
– Forma dostarczenia materiałów reklamowych: pdf, tiff, eps, (teksty na krzywe).
– Czcionki osadzone w dokumencie.
– Wszystkie obrazy w przypadku plików wektorowych muszą być osadzone w pracy i mieć rozdzielczość min. 300 dpi.
– Przestrzeń kolorów wymagana dla reklam to CMYK bez dołączonych profili, lub skala szarości.
– Dla reklam bitmapowych należy przyjąć rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1.

W przypadku niedotrzymania ww. warunków technicznych przygotowania materiałów reklamowych Redakcja nie gwarantuje w materialne finalnym zgodności graficznej i kolorystycznej z przesłanym projektem.