Skład Zespołu Rzeczoznawców PSPDDD

mgr Piotr Ławicki – kierownik
dr hab. Tadeusz Bakuła
dr Jacek Doniec
dr hab. inż. Marcin Kadej
mgr Adam Puściński

Wszyscy członkowie Zespołu Rzeczoznawców orzekają kolegialnie i opinia każdego członka jest równoprawna merytorycznie.
Zespół Rzeczoznawców jest uprawniony do wydawania opinii i ekspertyz w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji.
W uzasadnionych przypadkach Zespół Rzeczoznawców może zasięgać specjalistycznych opinii w kompetentnych instytucjach, w tym w ośrodkach naukowych i akademickich.