„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Higienicznego

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  W ostatnim czasie znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Najpierw kwestia Pandemii, teraz wojna na Ukrainie. Te czynniki znacząco wpłynęły również na komfort naszej pracy w branży DDD.

  W związku z tym, Zarząd PSPDDD zaprasza Państwa serdecznie na Konferencję: 

  „Aktualna rola i pozycja branży DDD w otaczających nas realiach”.

  Data konferencji: Wtorek, 6 grudnia 2022 r.
  Miejsce Szkolenia: Hotel BINKOWSKI RESORT, ul. Szczepaniaka 42, Kielce

  Znamienici wykładowcy, tacy jak pan prof.dr hab. Piotr Tryjanowski, mgr inż. Paweł Dolata oraz pan Piotr Skotnicki z firmy Asplant postarają się naświetlić sytuację naszej branży i rozwiać choć część wątpliwości, które nami obecnie targają.

  Oprócz wiedzy merytorycznej jest to również okazja spotkania się po dłuższym okresie. Sytuacja Covidowa zmusiła nas do zawieszenia spotkań integracyjnych. Mamy nadzieję, że teraz będziemy mogli ponownie powrócić do naszych zimowych spotkań, podczas których można wymienić się swoimi doświadczeniami, a także po prostu porozmawiać i spędzić wspólnie czas.

  Konferencja oraz uroczysta kolacja odbędą się we wtorek 06 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Kielcach w Sali konferencyjnej Hotelu Binkowski Resort.

  Prof. dr hab. dr h.c. Piotr Tryjanowski

  – jeden z najczęściej cytowanych biologów w Polsce, kierownik Katedry Zoologii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Badacz fauny krajobrazu rolniczego, przede wszystkim zaś interakcji zwierząt i ludzi. Pracował w projektach Międzyrządowego Panelu ds. zmian Klimatu (IPCC) i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Opublikował 17 książek i ponad 300 artykułów naukowych w najlepszych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Współautor m.in. książek Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego i Ornitologia terapeutyczna oraz kilkunastu prac o krajobrazie rolniczym, ale także o tym jak kontakt z przyrodą wpływa na pracę mózgu i ogólny dobrostan. W wolnych chwilach uwielbia obserwować ptaki, pić dobre morawskie wina, jeść sery i zachwycać się beczeniem owiec.
  Pracował przy pierwszym rozdziale raportu IPCC – o wpływie zmian klimatu na przyrodę: na organizmy żywe, na lodowce czy grunty rolne. Organizacja IPCC, której ekspertem jest m.in. prof. Piotr Tryjanowski, została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla w 2007 r. za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu.

  mgr inż. Paweł T. Dolata 

  – z wykształcenia magister prawa, pracę magisterską „Ochrona ptaków w Polsce przez prawo międzynarodowe” w roku 1995 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie ukończył etatową aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu zs. w Ostrowie Wielkopolskim. Stały współpracownik firmy PARUS PROJEKT, wykonujący w jej ramach m.in. opinie jako biegły dla prokuratury i policji w postępowaniach dotyczących naruszenia prawnych przepisów ochrony zwierząt.
  Od roku 2009 autor lub współautor ponad 150 ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych przy projektach termomodernizacji budynków w województwach wielkopolskim i dolnośląskim, ponad 20 ekspertyz nt. zasiedlania drzew i krzewów przez ptaki oraz ponad 20 innych ekspertyz, m.in. terenów chronionych prawnie. Od 2009 r. ekspert przyrodniczy ornitolog w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Przez cztery kadencje (1996-2008) wybierany do społecznego, krajowego Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w tym dwukrotnie wiceprezes Zarządu OTOP (2002-2008). Współzałożyciel specjalistycznych grup ornitologicznych: Polskiej Grupy Badania Łabędzi (1995) i Grupy Badawczej Bociana Białego (2012).

  Noclegi

  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Binkowski Resort w terminie 6/7 grudnia. Noclegi należy rezerwować we własnym zakresie pod numerem telefonu 41 340 35 00  oraz wybrać numer wewnętrzny – dział rezerwacji. Rezerwacja pokoi na hasło: Stowarzyszenie PSPDDD. Liczba miejsc noclegowych ograniczona. www.binkowskiresort.pl

  Zapraszamy serdecznie
  Zarząd PSPDDD
  PLAN KONFERENCJI
  16:45-17:00Rejestracja uczestników
  17.00-17.45Rola i pozycjonowanie branży DDD w koncepcji One Health 
  prof. dr hab. dr h.c. Piotr Tryjanowski
  18.00-18.45Zabiegi DDD w zgodzie z Ustawą o ochronie Zwierząt. Jak nie popaść w konflikt z prawem? 
  mgr inż. Paweł Dolata
  18.50-19.30Dlaczego zmniejsza się dostępność skutecznych preparatów biobójczych i co czeka nas w najbliższej przyszłości? 
  mgr Piotr Skotnicki, Współwłasciciel firmy Asplant
  19.30-19:50Aktualne działania i plany zmierzające do podniesienia rangi PSPDDD
  Wystąpienie przedstawicieli Zarządu
  20:00Uroczysta kolacja

  KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY(DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH ZE STOWARZYSZENIEM)
  Konferencja850 zł brutto (450 zł brutto przy płatności do 20 listopada)
  Konferencja + udział w kolacji1100 zł brutto (700 zł brutto przy płatności do 20 listopada)
  KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY(DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I ICH RODZIN)
  Konferencja200 zł brutto
  Konferencja + udział w kolacji450 zł brutto

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularzu zgłoszeniowego.

  Wpłaty za udział w w konferencji należy przesłać do 20 listopada br. na konto: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
  Tytuł przelewu: Konferencja Kielce + Imię i Nazwisko uczestnika

  W nazwie szkolenia prosimy wpisywać: Konferencja Kielce   W przypadku faktury na osobę fizyczną w okienku „Nazwa firmy” oraz NIP podaj „Nie dotyczy”.

   Standardowo Faktura VAT wystawiana jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Dane do wpłaty:
   Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, 
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
   Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
   
Tytuł przelewu: Szkolenie NAZWA + Imię i Nazwisko uczestnika

   Poprzez niniejsze zgłoszenie osoba zgłaszająca przyjmuje do wiadomości warunki wskazane poniżej:

   1. Rezygnacja z konferencji może nastąpić najpóźniej 10 dni przed terminem konferencji. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.
   2. Nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
   3. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
   4. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej (w tym faks lub e-mail).
   5. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494.
   6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

   Koszt szkolenia

   Regulamin oraz polityka prywatności dostępna jest na stronie www.pspddd.pl

   * wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zrealizować ww. cel.

   CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PSPDDD