„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem
  Polskiego Towarzystwa Higienicznego

  Formularz zgłoszeniowy na dole strony  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

  Szanowni Państwo,

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zaprasza Państwa 12 grudnia 2023 r. na konferencję: 

  „Toksykologia a branża DDD. Zagrożenia i skutki oddziaływania środków biobójczych”.

  Data i godziny konferencji: Wtorek, 12 grudnia 2023 r., g. 13:45-17:00
  Miejsce Konferencji: Sala 2D, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ul. Uniwersytecka 7/10, Wrocław

  Uroczysta kolacja po konferencji odbędzie się w godzinach 19:00- 01:00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu (ul. Drobnera 11-13, Wrocław). – ostatnie miejsca


  Rok temu w grudniu mieliśmy zaszczyt gościć Was w Kielcach na spotkaniu świątecznym, połączonym z wykładami dotyczącymi pozycji branży DDD w dzisiejszych czasach.
  W tym roku również chcemy zaprosić Was, tym razem do Wrocławia, na konferencję poświęconą głównie toksykologii w aspekcie wykonywanych przez  nas zabiegów.

  W ostatnim czasie mieliśmy wiele przypadków niezamierzonego zatrucia ludzi oraz zwierząt podczas dezynsekcji lub deratyzacji. Jest to dość poważny problem, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć mu się bliżej.

  Znamienici wykładowcy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i pomogą odpowiedzieć na nurtujące nas pytania.
  Dr n. med. Paweł Szpot opowie o środkach biobójczych, widzianych oczami praktyka toksykologa.
  Dr hab., prof. UMW Marcin Zawadzki przedstawi kliniczne aspekty zatruć środkami biobójczymi.
  Dr hab. inż., prof. UWr Marcin Kadej pochyli się nad wąską specjalnością w służbie wymiaru sprawiedliwości oraz medycyny sądowej, czyli na entomologii sądowej.

  Zwieńczeniem Konferencji będzie uroczysta kolacja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Na co dzień jesteśmy bardzo zabiegani, więc będzie to okazja na chwilę wytchnienia i jak zawsze interesujących rozmów w swoim gronie.

  Dr n. med. Paweł Szpot

  Kierownik Pracowni Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Działalność w zakresie toksykologii sądowej rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2015 r. obronił pracę doktorską z wyróżnieniem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zażyciową i pośmiertną diagnostyką zatruć, badaniem materiału dowodowego, tworzeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych w analizach toksykologicznych i opiniowaniem sądowo-toksykologicznym. Szczególnie jest zainteresowany metodologicznym aspektem ekspertyzy toksykologicznej.
  W trakcie trwania swojej kariery zawodowej przeprowadził tysiące badań toksykologiczno-sądowych najróżniejszych materiałów dowodowych od badań narkotyków, leków i „dopalaczy”, przez materiał sekcyjny, po ekshumowane szczątki ludzkie i zaschnięte plamy krwi.
  Jest autorem wielu zagranicznych publikacji naukowych z zakresu toksykologii sądowej i laureatem Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego za pracę w dziedzinie toksykologii sądowej przyznawanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

  Dr hab. Marcin Zawadzki, prof. UMW

  Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Chorób Infekcyjnych Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, przez 15 lat kierował Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ukończył studia medyczne, chemiczne oraz z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Posiada specjalizację z medycyny sądowej oraz laboratoryjnej toksykologii sądowej. Członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.
  Dorobek naukowy obejmuje współautorstwo kilku podręczników akademickich, rozdziałów w monografiach oraz kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Jest on dwukrotnym laureatem Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego za pracę w dziedzinie toksykologii sądowej przyznawanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
  Zawodowo specjalizuje się w toksykologii rodentycydów antykoagulacyjnych, nowych substancji psychoaktywnych oraz bojowych środków trujących.

  Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

  Polski biolog, dr hab. nauk biologicznych, profesor uczelni Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców i dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Specjalizuję się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii. Przedmiotem badań są zwierzęta bezkręgowe, ze szczególnym uwzględnieniem owadów, w tym gatunki saproksyliczne, zapylacze, owady o znaczeniu „forensicowym”, gatunki chronione, ginące i zagrożone. Prowadzi i koordynuję badania związane z taksonomią i systematyką oraz biologią i ekologią owadów.
  W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr zajmuję się biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuję z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach tworzenia bazy danych „Gatunki obce w Polsce” i „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych”, w tym objętych programem Natura 2000.
  Jest autorem licznych naukowych i popularno-naukowych publikacji. Był uczestnikiem wielu konferencji i warsztatów krajowych oraz zagranicznych. Współpracuję z instytucjami naukowymi: instytutami badawczymi, muzeami historii naturalnej oraz uniwersytetami.
  Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące gospodarowania bioróżnorodnością i ochroną przyrody. Jest członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Przewodniczącym Prezydium Rady Naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”. Jest ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN. Należy do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jako auditor zajmuję się także systemami jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, a także marketingiem naukowym.


  Noclegi

  Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Hotelu Hotel HP Park Plaza we Wrocławiu12/13 grudnia. Noclegi należy rezerwować we własnym zakresie. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona.

  Serdecznie zapraszamy!

  PLAN KONFERENCJI
  13:45-14:00Rejestracja uczestników
  14:00-16:00Kliniczne aspekty zatruć środkami biobójczymi
  Dr hab. Marcin Zawadzki, prof. UMW

  Środki biobójcze oczami praktyka toksykologa
  Dr Paweł Szpot

  Entomologia sądowa – co to, po co, dla kogo?
  Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr
  16:00-17:00Dyskusja
  19:00Uroczysta kolacja

  KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY(DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH ZE STOWARZYSZENIEM)
  Konferencja450 zł brutto
  Konferencja + udział w kolacji650 zł brutto
  KOSZT SZKOLENIA DLA JEDNEJ OSOBY(DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I ICH RODZIN)
  Konferencja290 zł brutto
  Konferencja + udział w kolacji490 zł brutto

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularzu zgłoszeniowego.

  Podstawą wydania zaświadczenia udziału w konferencji (zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym) jest uiszczenie opłaty za szkolenie oraz podpis na liście obecności.

  Wpłaty za udział w w konferencji należy niezwłocznie po wysłaniu formularzu zgłoszeniowego na konto: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
  Tytuł przelewu: Konferencja Wrocław + Imię i Nazwisko uczestnika

  W nazwie szkolenia prosimy wpisywać: Konferencja Wroclaw