„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zgodnie z Polityką Prywatności w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

  PSPDDD

  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

  Adres

  ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa

  Telefon / Fax

  22 633 60 23

  Email

  biuro@deratyzacja.com.pl

  Facebook

  Polub nas na facebooku

  YouTube

  Subskrybuj nasz kanał na YouTube


  Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zaprasza na szkolenie G1 Eksploatacja – uprawnienia elektryczne – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

  Data szkolenie: 27 września 2023 r. (środa)
  Godzina rozpoczęcie szkolenia: 14:00
  Miejsce Szkolenia: on-line
  Czas trwania: 1h + przeprowadzenie egzaminu
  Cena szkolenia + przeprowadzenie egzaminu: 410 zł brutto.

  Opis szkolenia:

  Adresaci szkolenia elektrycznego G1 Eksploatacja – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV:

  Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

  Wymagania stawiane kandydatom:

  • pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia),
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci – wzór zaświadczenia wysyłany jest po zapisie przez formularz zgłoszeniowy 

  Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

  Bezpośrednio po szkoleniu Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.

  Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

  • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci,
  • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
  • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
  • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

  Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularzu zgłoszeniowego.

  Wpłaty za udział w szkoleniu należy przelewać na konto: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494
  Ostateczny termin płatności za szkolenie 20.09.2023 r.
  Tytuł przelewu: Szkolenie G1 + Imię i Nazwisko uczestnika

  W nazwie szkolenia prosimy wpisywać: Szkolenie G1