Deklaracja członkowska

Szanowni Państwo,
poniżej do pobrania formularz deklaracji członkowskiej. Wypełnioną i podpisaną należy przekazać szefowi Koła Terenowego odpowiedniego do Państwa miejsca zamieszkania (http://pspddd.pl/kola-terenowe/) lub wysłać skan na biuro@deratyzacja.com.pl

Członkami PSPDDD mogą być:

 • producenci środków biobójczych, środków ochrony roślin i sprzętu DDD,
 • wykonawcy usług DDD,
 • osoby związane z branżą DDD,
 • osoby fizyczne i prawne z Polski i zagranicy, bez względu na miejsce zamieszkania i prowadzoną działalność.

 

Członkowie PSPDDD otrzymują:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • organizowanych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zniżki w opłatach za udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, warsztatach i innych formach upowszechniania i szkolenia organizowanych przez PSPDDD,
 • używanie znaku Stowarzyszenia i organizacji, których jest członkiem,
 • kwartalnik – Biuletyn PSPDDD,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zbiorowego.
 
Wpisowe i składki członkowskie w 2020 r:
 • wpisowe – bezpłatnie,
 • składka członkowska – 1200 zł,
 • składka członkowska dla członka rodziny – 600 zł.