Władze PSPDDD

Członkowie Zarządu

Prezes: Zygmunt Jeszka

Wiceprezes: Marek Zielecki

Wiceprezes: Tomasz Karaś

Skarbnik: Emilia Matkowska

Sekretarz: Barbara Trawińska

Członek Prezydium: Filip Kikulski

Członek Prezydium: Krzysztof Karpiński

Sąd Koleżeński

Roman Kikulski
Jan Jeszka
Roman Piernikarczyk

Komisja Rewizyjna

Paweł Modrzeski
Maciej Thiel
Monika Oziębała
Ryszard Pietrzykowski
Bogumił Wiśniewski